Iławski Klub Szachowy „Fart”

Iławski Klub Szachowy „Fart” zaprasza

Początkujący uczestnicy, zapoznają się z podstawowymi zasadami gry w szachy. Poznają figury szachowe, zasady ich poruszania i wykorzystania w grze. Mają możliwość gry z rówieśnikami i osobami grającymi na tym samym poziomie. Poznają podstawowe otwarcia szachowe. Doskonalą i uzupełniają nabyte umiejętności. Z uwagi na umiejętności poznawcze wiek rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach to minimum 5 lat.

Zaawansowani zdobywają umiejętności w zakresie debiutów, przygotowanie planu gry środkowej, zdobywanie umiejętności w grze końcowej. Uczestnicy zajęć mają możliwość gry z rówieśnikami i osobami grającymi na tym samym poziomie. Poznają podstawowe otwarcia szachowe. Doskonalą i uzupełniają nabyte umiejętności.

Zajęcia szachowe są bezpłatne, odbywają się raz w tygodniu w „Stacji Jeziorak”, Galeria Jeziorak, ul. Królowej Jadwigi 6 w godz. 10.00-12.00 i odbywają się w ramach strefy rozwoju Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iławie