E-zasoby

Iławska Biblioteka Cyfrowa jest pierwszą w województwie, otwartą kolekcją cyfrową, która udostępniła swoje obiekty online.

Umożliwia ona dostęp do cyfrowych kopii artykułów z prasy lokalnej, książek, rękopisów oraz materiałów regionalnych. Jej celem jest zachowanie oraz popularyzacja edukacji, nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego mieszkańców Powiatu Iławskiego.

Iławska Biblioteka Cyfrowa www.ibc.ilawa.pl

Utworzenie Iławskiej Biblioteki Cyfrowej jest inicjatywą podjętą przez Gminę Miejską Iława oraz Starostwo Powiatowe w Iławie.

Iławska Biblioteka Cyfrowa wykorzystuje oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Iławska Kronika Cyfrowa stanowi pod względem merytorycznym uzupełnienie Iławskiej Biblioteki Cyfrowej.

Jest portalem, na którym udostępniane są fotografie, kroniki oraz dokumenty życia społecznego. Wyodrębnienie tych zbiorów ma na celu prezentację kulturowego i społecznego dziedzictwa mieszkańców Iławy i regionu iławskiego w jego dawnej oraz współczesnej różnorodności.

Iławska Kronika Cyfrowa www.ikc.biblioteka.ilawa.pl

Zasoby cyfrowe pozyskane w ramach Iławskiej Kroniki Cyfrowej są prezentowane także na platformie IBC, co gwarantuje długoterminowe przechowywanie cyfrowego zasobu.

Bibliografia Powiatu Iławskiego jest częścią „Bibliografii Warmii i Mazur” współtworzonej z bibliotekami województwa warmińsko-mazurskiego w ramach ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych.

Bibliografia Powiatu Iławskiego www.wbp.olsztyn.pl/cgi-bin/brwm/makwww?BM=33

Pełni ona funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.

Jej zakres tematyczny jest wszechstronny, uwzględnia materiały dotyczące powiatu iławskiego

test

test