Poznaj

Iławska Biblioteka Cyfrowa jest pierwszą w województwie otwartą kolekcją cyfrową, ktora udostępniła swoje obiekty online. Umożliwia ona dostęp do cyfrowych kopii artykułów z prasy lokalnej, książek, rękopisórw oraz materiałów regionalnych. Jej celem jest zachowanie oraz popularyzacja edukacji, nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego mieszkańów Powiatu Iławskiego. Utworzenie Iławskiej Biblioteki Cyfrowej jest inicjatywą podjętą przez Gminę Miejską Iława oraz Starostwo Powiatowe w Iławie.

Iławska Kronika Cyfrowa stanowi pod względem merytorycznym uzupełnienie Iławskiej Biblioteki Cyfrowej. Jest portalem, na którym udostępniane są fotografie, kroniki oraz dokumenty życia społecznego. Wyodrębnienie tych zbiorów ma na celu prezentację kulturowego i społecznego dziedzictwa mieszkańców Iławy i regionu iławskiego w jego dawnej oraz współczesnej różnorodności.

Academica to darmowa wypożyczalnia międzybiblioteczna, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Materiały udostępniane są w niej na dwóch poziomach: ogólnodostępnym, gdzie publikacje może przeglądać każdy, a także „rejestrowanym”. Żeby to zrobić należy skontaktować się z Czytelnią Ogólną MBP w Iławie. Po rezerwacji komputera, można przeglądać zamówione publikacje.

Ibuk Libra

Bibliografia powiatu iławskiego