Zabierzemy Was na spacer… Ale - nie byle jaki spacer.

12 maja 2023 r. o godz. 17.00 w Galerii Jeziorak odbędzie się spotkanie pn. „We mgle” – z iławską młodzieżą szkół średnich w „Strefie dialogu” MBP Iława.
   Organizatorzy spotkania:
Miejska Biblioteka Publiczna w Iławie oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie, zaprosili do dyskusji młodzież szkół średnich, psychiatrę Dagmarę Omieczyńską – Nastaj, psychologów – Joannę Bakaluk i Jakuba Chejnę. Gośćmi wydarzenia będą przedstawiciele Koła Naukowego Suicydologii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, którzy przedstawią wykład w temacie spotkania. Moderatorem spotkania będzie mjr Magdalena Socha specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie.
Będziemy dyskutować o trudnych emocjach, o zagrożeniu samotnością i poczuciu odrzucenia.
O smutku, który może prowadzić do depresji, a w konsekwencji do chęci podjęcia próby samobójczej.
Wspólnie znajdziemy drogę.
Tło do dyskusji
Komenda Główna Policji w styczniu 2023 zarejestrowała 148 prób samobójczych dzieci i młodzieży. Jednakże zgłoszeń było znacznie więcej, aż 3244, w 856 interwencji, dotyczyło właśnie bezpośredniego zamachu na własne życie (a nie np. myśli samobójczych)... W 2022 r. w warmińsko – mazurskim odnotowano 83 próby samobójcze i 11 samobójstw.
Dzieci mówią o strachu przed kolejnym dniem, o hejcie, o samotności, poczuciu wyobcowania, przemocy, czy presji. W wyniku poczucia bezradności i bezsilności nie mówią już nic... Milczą...
Dajmy im głos. Zapytajmy o zdanie. Porozmawiajmy... bo trzeba rozmawiać. Miejmy odwagę.  Wiele dzieci w Polsce mówi o strachu przed każdym kolejnym dniem. Według Policji głównymi przyczynami są zaburzenia psychiczne, kłopoty w domu i mobbing w szkole. Wzrost zachowań suicydalnych szacuje się o ponad 150 %. Skala zjawiska budzi niepokój.
Polscy rodzice nie dostrzegają smutku i poczucia samotności u własnych dzieci. Nie zauważają też ich zadowolenia z siebie, zaś rodzicom młodzieży ze szkół średnich wydaje się, że ich podopieczni częściej są w dobrym nastroju niż są w rzeczywistości. Zlecone przez Rzecznika Praw Dziecka ogólnopolskie badanie naukowe jakości życia dzieci i młodzieży wykazało znaczne rozbieżności w ocenach kondycji psychicznej między młodym pokoleniem, a ich opiekunami.
Z czym mierzymy się w dzisiejszym świecie... O potrzebach, o lękach, o oczekiwaniach...
Co czujemy? Czego staramy się nie okazywać?
Co jest proste, a co trudne? Skąd czerpiemy siłę? Gdzie znaleźć pomoc i wsparcie.
Zapraszamy na spotkanie!