Konwersacje w języku polskim

Konwersacje w języku polskim, Stacja Jeziorak, godzina 17:00